Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI ELCOMETER
AKO
 
KONTAKT
Dystrybutor w Polsce.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies.
Pomagamy mierzyć.Szybka wysyłka w całym kraju od 2006
Szukaj
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.

Pliki Cookie

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma P.H.U. "AKO" wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja Koszykai jego możliwość zapamiętywania. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie P.H.U. "AKO" będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma P.H.U. "AKO" nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)! Aktywacja plików Cookie

 

Internet Explorer firmy Microsoft: "Narzędzia"  "Opcje internetowe"  "Prywatność"  "Ustawienia/Zaawansowane ..."  "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera: "Narzędzia"  "Preferencje"  "Zaawansowane"  "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox: "Narzędzia"  "Opcje"  "Prywatność"  "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome: "Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem)  "Opcje"  "Dla zaawansowanych"  "Prywatność"  "Ustawienia treści"    "Pliki cookie"  "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari: "Preferencje"  "Ochrona"  "Akceptuj pliki cookie: zawsze"

 

Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez AKO

 

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. "AKO" Ardalion Michalak ul. Chabrowa 71 lok. 10 Gdynia 81-079.

NIP 589-116-09-88. Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 

 

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników AKO

 

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

 

Pouczenie o prawach:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres biuro@mierniki.info.pl , telefon +48 58 698 75 85 lub korespondencyjnie na adres PHU "AKO" ul. Chabrowa 71/10  kod  81-079 Gdynia

 

Przesyłki - wysyłka towaru.

 

Jeżeli towar jest dostępny od ręki, przesyłki są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni od otrzymania płatności. Współpracujemy z przewoźnikami DPD, DHL, Fedex, Inpost. Niezależnie od wybranej metody wysyłki, udostępnimy link do śledzenia paczki online. Przesyłki są ubezpieczone i wysyłane na koszt i ryzyko kupującego. Możliwy jest także odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu. W razie braku towaru informujemy o tym klienta i podajemy orientacyjny czas realizacji zamówienia.

 

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty za obsługę i pakowanie, a także koszty wysyłki. Opłaty manipulacyjne są stałe, podczas gdy opłaty transportowe różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki. Zalecamy grupowanie przedmiotów w jednym zamówieniu. Nie możemy zgrupować dwóch różnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich. Gwarantujemy właściwe zapakowanie wysyłanych przedmiotów.

 

 

Gwarancja / rękojmia .

 

1. Okres gwarancji: Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży na sprzedawane, nowe urządzenia.

|Naprawy odpłatne i usługi serwisowe objęte są trójmiesięczną gwarancją w przypadku sond oraz sześciomiesięczną gwarancją w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku mierników Elcometer 456C jest możliwe przedłużenie gwarancji do 24 miesięcy po rejestracji użytkownika na stronie www.elcometer.com

3. Gwarancja dotyczy wyłącznie usterek urządzeń/części zamiennych spowodowanych wadą materiałową, wadliwą konstrukcją lub złym montażem oraz uszkodzeń powstałych podczas prawidłowej eksploatacji sprzętu.

4. Czas trwania gwarancji będzie ulegał przedłużeniu o czas naprawy urządzenia w przypadku nie zachowania terminu naprawy.

5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacyjnej. Nie podlegają również gwarancji przyrządy w których naruszono plombę gwarancyjną.

6. Gwarancja nie obejmuje materiałów i części eksploatacyjnych szybko-zużywających się takich jak: uszczelnienia, części gumowe, elementy trące i wycierające się w kontakcie z podłożem lub materiałem malarskim.

7. Urządzenia, które nie posiadają tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, lub stan techniczny tabliczki znamionowej nie umożliwia jednoznacznej identyfikacji urządzenia, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

8. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, na podstawie Art. 556-581k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
9. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje skutków usterki tj. kosztów przestoju w pracy, strat w zyskach, szkód wyrządzonych osobom trzecim, zniszczenia cudzej własności, skutków nie wywiązania się z umów, itp.

10. Produkty przygotowane i wyprodukowane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to w szczególności zakolorowanych farb, lakierów i impregnatów.

11. Po wcześniejszym uzgodnieniu, towar musisz odesłać na własny koszt na adres P.H.U. "AKO"  ul. Chabrowa 71 lok. 10 Gdynia 81-079. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem!

12. W przypadku decyzji o zwrocie pieniędzy, maksymalnie w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru zwrócimy Twoje środki. Zazwyczaj robimy to w ciągu 2-5 dni roboczych.

13. Za nieuzasadnione reklamacje kosztami naprawy zostanie obciążony użytkownik.

14. W przypadku odpłatnej naprawy pogwarancyjnej, gwarancja na jej prawidłowe wykonanie wynosi 6 miesięcy (w szczególności naprawy płyty głównej). Sondy pomiarowe, elementy odczytujące (w szczególności czujniki pola, temperatury, wilgotności ) po naprawie odpłatnej objęte są gwarancją 3- miesięczną.

15. Dokonywanie napraw we własnym zakresie, w nieautoryzowanych zakładach bez zgody i wiedzy gwaranta w okresie trwania gwarancji, powoduje jej utratę.

16. W przypadku rezygnacji z naprawy odpłatnej, która została poprzedzona sprawdzeniem i diagnozą usterki, pobieramy opłatę w wysokości 50 zł netto. Opłata nie jest pobierana w przypadku akceptacji warunków naprawy przez klienta.

17. Warunki gwarancji mogą być zmienione tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

18. Sprzedawca (P.H.U."AKO") nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.

19. O wszystkich usterkach i wadach powstałych podczas użytkowania należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

 

Regulamin świadczenia usług serwisowych (dalej Regulamin)

 

Ekspertyza Techniczna – ogół czynności podejmowanych przez Eurotel w celu (i) określenia przyczyny uszkodzenia Sprzętu, w szczególności w celu ustalenia, czy uszkodzenie objęte jest gwarancją producenta lub rękojmią, (ii) określenia czynności naprawczych oraz (iii) wyceny kosztów Naprawy w przypadku Naprawy odpłatnej.

Klient – osoba fizyczna lub prawna albo nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny do rozporządzania Sprzętem, zlecająca AKO dokonanie Naprawy; 

Naprawa – ogół czynności naprawczych świadczonych przez AKO na żądanie Klienta, mających na celu przywrócenie prawidłowego działania Sprzętu, w tym wykonanie Ekspertyzy Technicznej oraz Naprawę Gwarancyjną, jeżeli Sprzęt podlega gwarancji producenta; a także naprawy odpłatne oraz wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub naprawy z tytułu niezgodności Sprzętu z warunkami umowy sprzedaży, za które odpowiada AKO.

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICJE:
Użyte skróty oznaczają:
P.H.U. AKO - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “AKO”
serwis - zbiór stron internetowych w domenie (domenach) i subdomenach, której (których) właścicielem jest PHU “AKO”
karta katalogowa- informacje techniczne o wyrobie dla użytku klientów.
Używanie niniejszego serwisu, pobieranie z niego jakichkolwiek danych, ich gromadzenie i przetwarzanie, oznacza akceptację i zrozumienie poniższych warunków. W razie niezrozumienia i braku akceptacji poniższych warunków proszę nie pobierać, nie gromadzić i nie przetwarzać żadnych informacji pochodzących z tego serwisu.
Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe znajdujące się w niniejszym serwisie są własnością swoich prawnych właścicieli.
Zastrzeżone znaki towarowe użyte są tylko informacyjnie w celu identyfikacji towarów i dla potrzeb nabywców, zgodnie z art. 155 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami.
Obrazy kolorystyk zamieszczone są tylko w celu informacyjnym identyfikacji kolorów dla potrzeb nabywców.
Karty katalogowe zamieszczone są na podstawie art. 156 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami w celu informacyjnym dla nabywców.
Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi P.H.U. AKO nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
P.H.U. AKO występuje wyłącznie jako sprzedawca towarów wymienionych w tym serwisie.
P.H.U. AKO nie jest producentem żadnych towarów wymienionych w tym serwisie.
Dostęp do niektórych lub wszystkich stron ninejszego serwsiu może być chroniony hasłem, ograniczony lub logowany dla pewnej grupy użytkowników. Niektóre pliki pdf zawarte w niniejszym serwisie mogą być zabezpieczone przed modyfikacją.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów P.H.U. "AKO"
P.H.U. "AKO"  ., z siedzibą w Gdyni 81-079, ul. Chabrowa 71 /10 , NIP 589-116-09-88, REGON 220182025, wpisaną do rejestru przedsiębiorców.
P.H.U. "AKO"   dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny mierniki.info.pl  elcometer.sklep.pl  i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.
P.H.U. "AKO"  zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:
1. nazwisko i imię
2. adres
3. adres poczty elektronicznej
4. numer telefonu
5. NIP - jeżeli Klientem jest firma
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
P.H.U. "AKO"  ., może zawrzeć umowy pisemne, na podstawie , których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów powstaje na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych, za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym, nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Jak chronimy Twoje dane?
W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Szukaj na stronach